Přehled seminářů a kurzů pro rok 2014

 


 

 • Řeč těla jako účinný nástroj v obchodu
 • Profesionální sekretářka/asistentka
 • Abeceda asistentky a sekretářky
 • Profesionální image ženy
 • Profesionální image muže
 • Sekretářka – pravá ruka managera, členové týmu
 • Profesionální prodavač/ka
 • Profesionální obchodník
 • Jak komunikovat se zákazníkem?
 • Jak reprezentovat firmu?
 • Přijímací pohovor v kostce
 • Přijímací pohovor ze dvou stran
 • Komunikační dovednosti pro manažery
 • Vedoucí manažer a jeho motivační nástroje
 • Asertivita pro manažery
 • Asertivní komunikace v denní praxi
 • Neverbální komunikace v praxi
 • Verbální komunikace v praxi, základy rétoriky
 • Vymáhání pohledávek po telefonu
 • Telefonujte profesionálně
 • Estetika pracovního prostředí, základy aranžování
 • Základy grafologie pro personalisty a manažery
 • Grafologie pro pokročilé
 • 24 způsobů, jak upevnit věrnost vašich zákazníků
 • Delegování jako základní manažerská dovednost
 • Komunikace pro nezaměstnané
 • Komunikace pro manažery
 • Sebepoznávací semináře
 • Terapie pomáhají zvládat stres, napětí a konflikty
 • Konflikt, stres, tréma
 • Baum test (kresba stromu) jako projektivní podpůrná metoda při výběrovém pohovoru / konkurzu a při poznání lidí
 • Speciál pro ženy (Image, barvy, temperament, oblékání, líčení)
 • Time Management
 • Staff Management
 • Life management
 • Stres Management
 • Emoční inteligence a její vliv na výkon
 • Motivace a hodnocení ve firmě
 • Šikana na pracovišti – mobbing, bossing
 • Etiketa pro firmy
 • Jak připravit raut, party, banket
 • Desing kanceláře (barevné a tvarové ladění, psychologický účinek)
 • Delegování jako manažerská dovednost
 • Efektivní vedení porad
 • Základy personalistiky
 • Právní minimum v kostce
 • Management vedoucích pracovníků
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Prožitková terapie pro sebepoznání a poznání druhých
 • Emoční terapie a osobnostní růst
 • Arteterapie pro každého a osobnostní růst (mandaly a čakry, bioenergie a práce s ní)
 • Základní relaxační techniky a jejich účinky (autogenní trénink, focusing, meditace)
 • Syndrom vyhoření
 • Základní norma zdravotnických dovedností
 • Základy první pomoci
 • Bezpečnost práce
 • Trestní odpovědnost na pracovišti
 • Trestní právo v kostce
 • Rodinné právo v kostce
 • Pracovní právo v kostce
 • Právo a firma v praxi
 • Tvorba a řízení projektů
 • Mediální komunikace v denní praxi
 • Reklama a její účinky
 • Kýč, brak, vkus a nevkus (v tvorbě prostředí, oblékání, úloha doplňků a detailů)
 • Životní styl a jeho vliv na úspěšnou práci (psychohygiena, stravování, denní režim, rituály, prevence „vyhoření“)
 • Jóga jako životní styl
 • Anglická konverzace
 • Německá konverzace
 • Ruská konverzace
 • Počítač je hra I.–V (dle požadavků zadavatele)

Katalog seminářů včetně anotací najdete zde.

 

Charakteristika seminářů a kurzů

     Semináře jsou určeny pro střední, vrcholový management i pro nemanažerské pozice. Vzdělávací programy mají teoreticko-praktický charakter, jsou založeny na prožitku, hře a řeší aktuálně problematiku na základě modelových situací. Směřují k sebepoznání, novému sebepojetí a využití svých silných stránek osobnosti v životě i při práci ve firmě. V seminářích jsou využity počítačové prezentace, videozáznamy, odborné publikace i pracovní listy. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

 Seminář ve vaší firmě „na míru“

     Pokud je ve firmě několik pracovníků se stejnými tréninkovými potřebami, je uspořádání tzv.“vnitrofiremního semináře“ pro vaše pracovníky ekonomicky výhodnou variantou (cca 10-12 osob).

 • Oblast a způsob tréninku lze upravit podle specifických potřeb firmy.
 • Vnitrofiremní semináře podporují týmovou spolupráci, otevřenou diskuzi ke konkrétním situacím a nabízejí řešení. Údaje o vnitřním chodu firmy neproniknou na veřejnost.
 • Semináře je možné realizovat po domluvě v jakémkoliv čase (včetně víkendů) a v místě, přijatelném pro firmu.
 • Rozsah semináře je možné upravit podle potřeb firmy. Nejčastějšími modely jsou půldenní, 4-8 hodinové bloky.
 • Zdarma připravíme návrh semináře, přednášky nebo vzdělávacího programu pro vaši firmu.

Dotazy, přihlášky

     Využijte kontaktní formulář v sekci PŘIHLÁŠKY, nebo se obraťte na kontakní osoby uvedená v sekci KONTAKT.

Platební podmínky

     Cena je stanovena dohodou mezi objednavatelem a dodavatelem. V ceně jsou zahrnuty veškeré informativní materiály a pomůcky.

PŘIPRAVUJEME:

     Semináře s danou problematikou připravujeme také mimo Českou republiku. Semináře lze realizovat v hotelu rakouských Alp STOCKACHER HOF (Naturpark) s možností wellnessu nebo u moře (vybrané lokality v Chorvatsku, Itálii)

seminare

Aktuálně:

 • „Arteterapie v Alpách“ - hotel STOCKACHER HOF v rakouských Alpách
 • „Terapie pro každého v Alpách“ (zvládání stresu, konfliktů, relaxační pobyt) - hotel STOCKACHER HOF v rakouských Alpách
 • „Terapie pro každého u moře“(zvládání stresu, konfliktů, relaxační pobyt)
 • „Emoční inteligence a její vliv na pracovní výkon v Alpách“ - hotel STOCKACHER HOF v rakouských Alpách
 • Grafologie (aneb jak číst z písma) - hotel STOCKACHER HOF v rakouských Alpách
 • Stres Management (účinné relaxační techniky a jejich využívání) - hotel STOCKACHER HOF v rakouských Alpách nebo vybrané lokality u moře

     Semináře lze připravit podle Vašich představ a v místě a čase, které Vám bude vyhovovat. Samozřejmostí je učební materiál, manuály a pracovní listy, které každý frekventant obdrží. Semináře jsou vedeny hrovou a praktickou formou s využitím videozáznamů a modelových situací, které vycházejí z praktických problémů frekventantů. Lektoři mají dlouhodobou zkušenost a působí jako firemní trenéři a praktici.